måndag 5 september 2011

lugnet före stormen….?

En sådan misantropisk känsla att jag
finner baksidan av en tavla intressantare
än något ………..
Posted by Picasa

Bloggarkiv